info@strazarpellet.com        

Pásová sušárna agro SPP12M

Pásová sušárna agro komodit SPP12M

                                                                                          

 

Pásová sušárna je navržena a určena k šetrnému sušení agro komodit jako je chmel, konopí, obiloviny a podobného materiálu rostlinného původu. Pracuje na principu vhánění horkého vzduchu do uzavřeného sušícího boxu, který je rozdělen do tří sušících zón. Materiál je v boxu posouván na třech sušících teflonových pásech a po celou dobu procesu sušení je pomocí přívodu horkého vzduchu sušen na požadovanou výstupní vlhkost. Výstupní vlhkost užitého materiálu lze regulovat jednak pomocí hodnoty vstupní teploty (30-150°C) a zároveň nastavením rychlostí posuvu sušících pásů. Ohřátý vzduch je do sušícího boxu vháněn dvěma transportními ventilátory pomocí distribučního potrubí do jednotlivých zón a přes trysky difuzoru na sušený materiál po celých délkách sušících pásů. Proudění vzduchu v sekcích je regulováno uzavíracími klapkami, pomocí kterých lze regulovat i rozdílný tlak v jednotlivých zónách. Těmito uzavíracími regulačními klapkami lze rovněž regulovat tlak vzduchu, který je vháněn na materiál. Vlhký vzduch a jemné částice jsou odsávány ze systému odtahovým ventilátorem přes odlučovač pevných částic, kdy vzduch je vypouštěn mimo sestavu a jemné částice jsou pomocí rotačního ventilu od vzduchu oddělovány. Oba dva typy ventilátorů, jak transportní tak odtahový, jsou regulovány pomocí frekvenčních měničů, čímž lze nastavit objem průtoku vzduchu v sušícím boxu. Sestava je osazena sensory pro kontrolu a regulaci vstupní teploty a teploty na sušicích pásech jednotlivých zón. Pohyb pásů je monitorován sensory a při vybočení pásu z válce je automaticky dorovnán servopohonem pro srovnání pásu. Vstup a výstup materiálu je zajištěn pomocí pásového dopravníku a uzavřeného rotačního dávkovače na pás. Usušený materiál je vynášen rovněž pásovým dopravníkem. Pro zajištění tepla celého sušícího systému lze použít plynový, naftový nebo olejový agregát o výkonu 500-600 kW, elektrické topné tělesa o příkonu 2x 90KW.

Sestava pásové sušičky obsahuje:

* Zdroj tepla - 2x topidlo, palivo diessel, LTO, plyn
* Transportní ventilátor - 2x ventilátor 7,5kW
* Plnící dopravník - pásový dopravník s násypkou
* Rotační dávkovač - dávkovač materiálu na pás, turniket
* Sušící box - uzavřený tepelně izolovaný sušící box s třemi pásy,
   potrubím pro distribuci a cirkulaci sušícího vzduchu
* Odtahový ventilátor - transportní ventilátor 15kW
* Odstředivý odlučovač, cyklon - odlučovač pevných částic
* Rotační ventil - rotační odlučovač, turniket
* Odsávací potrubí - potrubí pro odvod vzduchu z boxu
* Vynášecí dopravník - pásový dopravník pro vynášení usušeného materiálu
* Elektrorozváděč s řídicím systémem
* Veškeré díly a komponenty jsou vyrobena pouze z kvalitních EU materiálu


   Sofistikovaný systém pásové sušičky:
* Regulace vstupní teploty v rozmezí 20-140°C
* Regulace proudění a tlaku vzduchu v sušicím boxu jednotlivě na každý pás
* Kontrola a automatické udržování nastavených teplot v sušicím boxu
* Automatické napínání a udržování sušicích pásu na válcích proti posuvu
* Nastavení procesu sušení do automatického módu

 

SPP12M

Technické parametry SPP12M

Napětí

400V/50Hz (480V/60Hz)

Instalovaný el. Příkon

43 kW

Jmenovitý tepelný výkon

500 kW

Palivo

Topný olej LTO, zemní plyn, LNG

Spotřeba paliva LTO

38l/hod

Vstupní teplota

20-150°C

Min. posun pásu = 720 mm/min,          

max. doba sušení 46 min

Max. posun pásu = 5700 mm/min.       

min. doba sušení 6,15 min

Max. objem materiálu na pásech (v boxu)

6,2 m3     

Specifická váha agro materiálu, cca 280-320 kg/m3

Box = 1740 – 1980 kg

Vstupní vlhkost materiálu

cca 50-75%

Výstupní vlhkost

Cca 10-20%

Množství odpařené vody

870 – 1480 kg / 46 min

Množství usušeného materiálu

490 – 870 kg / 46 min

Popis procesu a regulace sušení:

Proces sušení agro materiálu jako je chmel, konopí, obiloviny a jiné komodity rostlinného původu je závislý na vstupní vlhkosti, velikosti a frakci materiálu, požadované výstupní vlhkosti a akceptovatelné povolené vstupní teplotě. Chod celé sestavy je řízen z centrálního lektrorozváděče, který je osazen mimo jiné PLC řídicí jednotkou, která pracuje s přenesenými daty z čidel a termočlánku sestavy a v návaznosti na tyto data upravuje automatický chod celé sestavy tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů při sušení. Proces sušení a tím i množství usušené komodity lze regulovat dvěma způsoby.

Kontinuální sušení
Kontinuální sušení probíhá tak, že materiál je nepřetržitě dávkován na sušící pás (ve vrstvě cca 15-20 cm) a na pásu unášen konstantní regulovatelnou rychlosti po celou dobu procesu sušení. Na materiál je z trysek difuzoru po celé délce všech tří pásu vháněn transportními ventilátory horký vzduch. Teplotu sušicího vzduchu lze automaticky regulovat v závislosti na požadovanou teplotu, a to v rozmezí 20-150°C. Pohyb materiálu na pásech v boxu lze nastavit na požadovanou rychlost v závislosti na potřebnou délku pobytu materiálu v boxu pro sušení.

Cyklické sušení
Cyklické sušení probíhá způsobem, kdy je na sušící pásy nadávkován materiál v nastaveném množství (vrstvě cca 15-20 cm) tak, aby byly naplněny ve stejnoměrné vrstvě všechny tři sušící pásy. Poté jsou pásy pozastaveny na požadovanou dobu a na materiál je vháněn horký vzduch transportními ventilátory. Po nastavené době sušení jsou pásy opět uvedeny do chodu a usušený materiál je vynášen ze sušícího boxu na vynášecí dopravník. Řídicí systém umožňuje nastavit libovolnou variantu cyklu sušení v jakémkoliv časovém intervalu, lze nastavit jak čas posunu pásu, tak čas pozastavení pásu libovolně v závislosti na požadavek výstupní vlhkosti.

Yutube: https://www.youtube.com/watch?v=0v8BfNYXwpE

Katalog


Kontaktujte nás kdykoliv e-mailem info@strazarpellet.com, naši pracovníci jsou Vám plně k dispozici!